GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

Worry, Stress and Anxiety: How to Resolve it by Jamie Smart

Hur bli av med oro, stress och ångest. Med Jamie Smart   De Tre Principerna

Jamie Smart – Keynote – Get results and thrive in times of pressure and stress

Jamie Smart – Nå resultat och framgång även i tider av press och stress.   De Tre Principerna

Time Management

Time Managment – Aaron Turner De Tre Principerna