Sydney Banks and The Three Principles

De Tre principerna sinne, medvetande och tanke, som först formulerades av den framlidne Sydney Banks. SYDNEY BANKS (1931-2009) var en välkänd författare, filosof och föreläsare. Han föddes i Skottland men tillbringade större delen av sitt vuxna liv på Gulföarna i Kanada. År 1973 fick Banks en djup och spontan insikt och förståelse för sinnet och […]

Insikten som förändrade allt – Sydney Banks

SYDNEY BANKS Sydney Banks, känd författare och talare, föddes i Skottland 1931. Han bodde och arbetade i Kanada i många år och började 1973 föreläsa vid universitet och hälsocentraler i Kanada och USA. Banks unika filosofi och perspektiv har gett nya insikter inom psykologi och utbildning. Genom att tillämpa denna djupa förståelse på sina respektive […]

Prison Gang transformation stories

Gängmedlemmar i fängelsen och deras transformation. Cathy Casey berättar om sina erfarenheter av att arbeta med de tre principerna i fängelser.

From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

Personal Responsibility and Free Will,do we have either? Garret Kramer

Personligt ansvar och fri vilja. Har vi något av det? Med Garret Kramer De Tre Principerna