From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

Built to fly -Bill Pettit

Byggd för att flyga – Bill Pettit De Tre Principerna

Suicidal Thoughts and Ideation – Dr Bill Pettit

Självmordstankar – Dr Bill Pettit De tre Principerna  

Psychological Innocence with Dr William Pettit

Psykologisk oskyldig – Dr William Pettit

Psychosis & Schizophrenia – Dr Bill Pettit

Psykos och Schizofreni – Dr Bill Pettit De Tre Principerna

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit De Tre Principerna