The Invisible Power and Brilliance of the Human Mind | Ken Manning | TEDxWaltham

Har du någonsin undrat var sinnesro, klarhet och inre lugn kommer ifrån? I den här föreläsningen beskriver Ken mekaniken bakom hur den mänskliga upplevelsen fungerar De Tre Principerna

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

Foggy Head animation

En animation om “hjärndimma” De Tre Principerna  

Part 1: Freedom and the formless: Going beyond the form

Del 1 – Frihet och det formlösa: Bortom form. De Tre Principerna