GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

6, Hope for mental health

Hoppfullt för mental hälsa. De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 6

5, Physical illness and the Three Principles

Psykisk ohälsa och De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 5

The Dragon Story

Historien om draken – Michael Neill Har du någonsin undrat var dåliga vanor kommer ifrån? Tänk om det är lättare att förändra än du tror?   De Tre Principerna

Built to fly -Bill Pettit

Byggd för att flyga – Bill Pettit De Tre Principerna

Evidence of our True Nature

Bevis för vår sanna natur – Elsie Spittle De Tre Principerna

Elsie Spittle The Feeling

Känslan – Elsie Spittle De Tre Principerna

Elsie Spittle – A Quiet Mind

Ett stilla sinne – Elsie Spittle De Tre Principerna

Elsie Spittle – The Illusion

Illusionen – Elsie Spittle De Tre Principerna

Our True nature

Vår sanna natur – Jack Pransky De Tre Principerna