Jamie Smart – Keynote – Get results and thrive in times of pressure and stress

Jamie Smart – Nå resultat och framgång även i tider av press och stress.   De Tre Principerna