Coaching demo – Social Anxiety and Awakening the True Self

Coaching demo – Social ångest och att vakna upp till sitt sanna jag. Jamie Smart De Tre Principerna

Coaching Demo – The Art of Enjoying Free Time

Coaching demo – Konsten att njuta av fritid. De Tre Principerna

What is Transformative Coaching?

Vad är transformativ coaching? Med Michael Neill De Tre Principerna

Coaching demo: Trump-anxiety and our true identity

Coaching demo med Jamie Smart – Donald Trump oro och/eller den sanna identiteten. De Tre Principerna

TCP #014 – The Fundamentals of Clarity Coaching

Grunderna i Jamie Smarts coaching approach. Clarity Coaching.   De Tre Principerna

Procrastination, Productivity and Religious Beliefs – Live Coaching Demo with Jamie Smart

Prokrastinering, produktivitet och religösa övertygelser. Live coaching med Jamie Smart   De Tre Principerna

Why clients hire you as a coach or therapist – Jamie Smart

Varför klienter anlitar dig som coach eller terapeut – Jamie Smart   De Tre Principerna

Jamie Smart coaching – Money Beliefs and Signing up Coaching Clients

Jamie Smart coachar en klient på ämnet begränsande övertygelser kring pengar och att boka upp coachingklienter.   De Tre Principerna  

OUTSMART JAMIE SMART!

Har du försökt att förklara De Tre Principerna för någon som uppvisar motstånd, blir kritisk eller ifrågarsätter dig? Det kanske handlar om en klient, en vän eller en medlem på sociala medier som vill sätta dig på plats och du upplever plötsligt att du måste använda din förmåga att komma upp med något klokt svar i realtid. […]

Coaching Demo – Dealing with Impostor Syndrome, Self-doubt and Self-belief

Coaching demo med Jamie Smart. Hantera impostorsyndrom, självtvivel och självförtroende.   De Tre Principerna