Jamie Smart – Keynote – Get results and thrive in times of pressure and stress

Jamie Smart – Nå resultat och framgång även i tider av press och stress.   De Tre Principerna

Getting in the game, with Michael Neill, Garret Kramer and Jamie Smart

“Getting in the game” med Michael Neill, Garret Kramer och Jamie Smart.