Sydney Banks and The Three Principles

i den här videon

De Tre principerna sinne, medvetande och tanke, som först formulerades av den framlidne Sydney Banks.

SYDNEY BANKS (1931-2009) var en välkänd författare, filosof och föreläsare. Han föddes i Skottland men tillbringade större delen av sitt vuxna liv på Gulföarna i Kanada. År 1973 fick Banks en djup och spontan insikt och förståelse för sinnet och det mänskliga medvetandet och utvecklade därefter ett tillvägagångssätt för denna förståelse som han kallade The Three Principles of Mind, Consciousness and Thought (de tre principerna sinne, medvetande och tanke). Effekten av Banks uppenbarelse var omedelbar och betydande. En växande grupp psykologer, pedagoger, läkare och lekmän läste Banks böcker, deltog i hans föreläsningar på universitet och hälsokliniker runt om i Nordamerika och började bygga upp terapeutiska program baserade på de tre principerna. I dag har en mängd framgångsrika program för träning av mental motståndskraft och personlig utveckling utvecklats från Banks ursprungliga arbete. Banks avled i sitt hem på Salt Spring Island våren 2009.

(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.