Sport25 Videos

The Appearance of Duality

Illusionen av dualitet – Garret Kramer De Tre Principerna

Was Sydney Banks Pointing to True Nature?

Pekade Sydney Banks på en sann natur? De Tre Principerna

Mesmerized by the Objective World

Fascinerad av den objektiva världen – Garret Kramer De Tre Principerna

Garret Kramer & Vicky Kelly on Leadership with the Inside Out understanding

Garret Kramer och Vicky Kelly om ledarskap med utgångspunkt från De Tre Principerna

Personal Responsibility and Free Will,do we have either? Garret Kramer

Personligt ansvar och fri vilja. Har vi något av det? Med Garret Kramer De Tre Principerna

Getting in the game, with Michael Neill, Garret Kramer and Jamie Smart

“Getting in the game” med Michael Neill, Garret Kramer och Jamie Smart.