Effektivitet55 Videos

No Brainer Decision Making

Enkla val och beslut – Michael Neill

The Appearance of Duality

Illusionen av dualitet – Garret Kramer De Tre Principerna

A Fresh Way of Thinking about Goals

Ett nytt sätt att tänka om mål – Michael Neill

Was Sydney Banks Pointing to True Nature?

Pekade Sydney Banks på en sann natur? De Tre Principerna

Mesmerized by the Objective World

Fascinerad av den objektiva världen – Garret Kramer De Tre Principerna

Garret Kramer & Vicky Kelly on Leadership with the Inside Out understanding

Garret Kramer och Vicky Kelly om ledarskap med utgångspunkt från De Tre Principerna

Personal Responsibility and Free Will,do we have either? Garret Kramer

Personligt ansvar och fri vilja. Har vi något av det? Med Garret Kramer De Tre Principerna

Public Speaking – How to Share the Principles with Any Audience

Presentationer – Hur du kan dela förståelsen om De Tre Principerna med vilken publik som helst.

Getting in the game, with Michael Neill, Garret Kramer and Jamie Smart

“Getting in the game” med Michael Neill, Garret Kramer och Jamie Smart.