sydney_banks

Sydney Banks

År 1973 upplevde Sydney Banks, en “vanlig arbetande man” en spontan och djup andlig insikt. Hans insikt avslöjade tre grundläggande principer; elementära principer som skapar och styr den mänskliga upplevelsen: Universella sinnet, Universella medvetandet och Universella tanken. Hans enastående insikter kring vår sanna natur skapar en renässans inom psykologi. De har öppnat dörren till en autentisk vetenskap, grundad på principen, och på grundval av de mest framträdande fakta om vem och vad vi är. Dessa principer är nyckeln till ett gudomligt mysterium och en andlig förståelse som har framkallat ett paradigmskifte i vår förståelse för människans psykologiska funktion, likväl hur vår närmar oss psykisk hälsa och helande.

Syd ställde sig ofta frågan, “Varför just jag?”, som varken hade läst eller studerat filosofi eller religion och verkligen visste mycket lite om psykologi. Han var i själva verket en vanlig kille som likt de flesta av oss kämpar för att få livet att gå ihop, hålla ihop sitt äktenskap och relationer på rätt spår, att försörja sig, och vara glad åtminstone en del av tiden. Detta var dock det som gjorde honom till den perfekta personen att stöta på sådan kunskap, eftersom han själv blev det första exemplet på kraften i denna nya förståelse för att skapa permanent positiv förändring.

Från hans ödmjuka och till synes osannolika början, blev Sydney Banks en världsberömd lärare, författare och guide till innovatörer inom områden som psykologi, psykiatri, utbildning, näringsliv och även fysik. För över fyrtio år efter hans banbrytande upplevelse, förblev han hängiven att lindra mänskligt lidande genom att dela med sig av den kunskap han kände att han hade haft förmånen att möta. Hans böcker och inspelningar finns kvar som ett levande arv, och som den mest direkta och oavbrutna tillgång till en upptäckt och en förståelse som har kraften att höja lyssnaren till en helt ny förståelse av livet. Eller som Syd ofta skulle säga, ” en helt ny värld.”

Om du vill veta mer om Sydney Banks, besöka hans hemsida, för att lära sig mer om Syds erfarenhet, klicka här.
Visa Syds publicerade böcker

(Visited 3768 times, 1 visits today)

Videos