Procrastination, Productivity and Religious Beliefs – Live Coaching Demo with Jamie Smart

Prokrastinering, produktivitet och religösa övertygelser. Live coaching med Jamie Smart   De Tre Principerna

Worry, Stress and Anxiety: How to Resolve it by Jamie Smart

Hur bli av med oro, stress och ångest. Med Jamie Smart   De Tre Principerna

Why clients hire you as a coach or therapist – Jamie Smart

Varför klienter anlitar dig som coach eller terapeut – Jamie Smart   De Tre Principerna

Jamie Smart – Keynote – Get results and thrive in times of pressure and stress

Jamie Smart – Nå resultat och framgång även i tider av press och stress.   De Tre Principerna