Getting in the game, with Michael Neill, Garret Kramer and Jamie Smart

“Getting in the game” med Michael Neill, Garret Kramer och Jamie Smart.  

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

What I Know for Sure – Jack Pransky

Jack Pransky – Det jag vet helt säkert.   De Tre Principerna

What has to happen for change to become possible?

Jamie Smart – Vad behöver hända för att förändring ska bli möjligt?   De Tre Principerna

Jamie Smart Explains Why Self-Belief is Overrated

Jamie Smart förklarar varför självförtroende är överskattat.   De Tre Principerna

The Ultimate Discovery as a Coach

Jamie Smart – Den ultimata upptäckten för en coach.   De Tre Principerna

Jamie Smart reveals the no1 reason why he gets great results with his clients

Jamie Smart avslöjar den främsta anledningen till att han uppnår fantastiska resultat med sina klienter.   De Tre Principerna

Part 4: Joe Bailey: Resilience

Del 4: Joe Bailey: Mental återhämtningsförmåga.   De Tre Principerna

Part 3: Joe Bailey, inside out and spiritual nature of 3P’s

Del 3: Joe Bailey, “inifrån och ut” samt De Tre Principernas spirituella natur.

Part 2: Joe Bailey, science of the three principles

Del 2: Joe Bailey, vetenskapen bakom De Tre Principerna