There is only ONE mental illness – Dr Bill Pettit

Det finns bara en psykisk sjukdom - Dr. Bill Pettie De Tre Principerna

Addiction and the 3 Principles with Dr Bill Pettit Part 2

Hur problem med missbruk kan minskas genom förståelsen om De Tre Principerna, med Dr. Bill Pettit. Del 2

The Antidote to Compulsions: Love and Understanding – Dr. Bill Pettit

Motgift för tvångshandlingar: Kärlek och förståelse – Dr. Bill Pettit De Tre Principerna

What are The Three Principles?

Michael Neill’s beskriver De Tre Principerna – vilka är de, varför spelar de roll, och vilken betydelse de har för vår upplevelse av livet.

Addiction and the 3 Principles with Dr. Bill Pettit

Hur problem med missbruk kan minskas genom förståelsen om De Tre Principerna, med Dr. Bill Pettit  

We All Have Mental Health Even When We Don’t See It – The 3 Principles Understanding

Vi har alla mental hälsa även när vi inte “ser” det – Förståelsen om De Tre Principerna. De Tre Principerna

Making Mistakes: A 3 Principles Perspective – Cathy Casey

Att göra misstag: sett genom ett perspektiv av De Tre Principerna – Cathy Casey

The Importance of Grounding for your 3P Coaching Practice with Aaron Turner

Vikten av att vara “grundad” när du driver en 3P coachingverksamhet. De Tre Principerna

How To Have Fun Building a 3P Coaching Practice

Hur du kan ha kul samtidigt som du bygger upp en coachingverksamhet. De Tre Principerna