3Principer

Banalt eller fundamentalt?

De Tre Principerna med Dennis Westerberg

Dennis Westerberg De tre principerna

Vad är De Tre Principerna? Dennis Westerberg förklarar.

Prison Gang transformation stories

Gängmedlemmar i fängelsen och deras transformation. Cathy Casey berättar om sina erfarenheter av att arbeta med de tre principerna i fängelser.

From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

Ending Emotional Spending

Förhindra känslomässig konsumtion – Michael Neill De tre principerna

No Brainer Decision Making

Enkla val och beslut – Michael Neill

The Appearance of Duality

Illusionen av dualitet – Garret Kramer De Tre Principerna