A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

Part 4: Joe Bailey: Resilience

Del 4: Joe Bailey: Mental återhämtningsförmåga.   De Tre Principerna

Part 3: Joe Bailey, inside out and spiritual nature of 3P’s

Del 3: Joe Bailey, “inifrån och ut” samt De Tre Principernas spirituella natur.

Part 2: Joe Bailey, science of the three principles

Del 2: Joe Bailey, vetenskapen bakom De Tre Principerna

Part 1: Joe Bailey Introduction

Del 1: Joe Bailey Introduktion till De Tre Principerna

Built to fly -Bill Pettit

Byggd för att flyga – Bill Pettit De Tre Principerna

Suicidal Thoughts and Ideation – Dr Bill Pettit

Självmordstankar – Dr Bill Pettit De tre Principerna  

Psychological Innocence with Dr William Pettit

Psykologisk oskyldig – Dr William Pettit

Psychosis & Schizophrenia – Dr Bill Pettit

Psykos och Schizofreni – Dr Bill Pettit De Tre Principerna

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit De Tre Principerna