From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

Part 4: Joe Bailey: Resilience

Del 4: Joe Bailey: Mental återhämtningsförmåga.   De Tre Principerna

Part 3: Joe Bailey, inside out and spiritual nature of 3P’s

Del 3: Joe Bailey, “inifrån och ut” samt De Tre Principernas spirituella natur.

Part 2: Joe Bailey, science of the three principles

Del 2: Joe Bailey, vetenskapen bakom De Tre Principerna

Part 1: Joe Bailey Introduction

Del 1: Joe Bailey Introduktion till De Tre Principerna

Built to fly -Bill Pettit

Byggd för att flyga – Bill Pettit De Tre Principerna

Suicidal Thoughts and Ideation – Dr Bill Pettit

Självmordstankar – Dr Bill Pettit De tre Principerna  

Psychological Innocence with Dr William Pettit

Psykologisk oskyldig – Dr William Pettit