GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

Built to fly -Bill Pettit

Byggd för att flyga – Bill Pettit De Tre Principerna

Suicidal Thoughts and Ideation – Dr Bill Pettit

Självmordstankar – Dr Bill Pettit De tre Principerna  

Psychological Innocence with Dr William Pettit

Psykologisk oskyldig – Dr William Pettit

Psychosis & Schizophrenia – Dr Bill Pettit

Psykos och Schizofreni – Dr Bill Pettit De Tre Principerna

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit

PTSD & Trauma – Dr Bill Pettit De Tre Principerna

There is only ONE mental illness – Dr Bill Pettit

Det finns bara en psykisk sjukdom - Dr. Bill Pettie De Tre Principerna

The Antidote to Compulsions: Love and Understanding – Dr. Bill Pettit

Motgift för tvångshandlingar: Kärlek och förståelse – Dr. Bill Pettit De Tre Principerna