GCP #014 – Beyond Beliefs, Concepts and Ideas

Bortom övertygelser, koncept och idéer – Jamie Smart De Tre Principerna

Jamie Smart coaching – Money Beliefs and Signing up Coaching Clients

Jamie Smart coachar en klient på ämnet begränsande övertygelser kring pengar och att boka upp coachingklienter.   De Tre Principerna  

Mara Gleason – Beyond the Limitations of Your Thinking

Bortom begränsande tankar – Mara Gleason De Tre Principerna

Michael Neill and Eirik Grunde Olsen – All Limitations Are Made-Up

Alla begränsningar är skapade – Michael Neill och Eirik Grunde Olsen De Tre Principerna

Part 3 Terry Talks about Beliefs

Terry Rubenstein pratar om övertygelser och föreställningar.

Procrastination, Productivity and Religious Beliefs – Live Coaching Demo with Jamie Smart

Prokrastinering, produktivitet och religösa övertygelser. Live coaching med Jamie Smart   De Tre Principerna