Prison Gang transformation stories

Gängmedlemmar i fängelsen och deras transformation. Cathy Casey berättar om sina erfarenheter av att arbeta med de tre principerna i fängelser.

From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

Love and Fear with Anita Moorjani and Michael Neill

Kärlek och rädsla – med Anita Moorjani and Michael Neill.   Ett klipp från en session vid namn “On Love and Fear” från nya onlineprogrammet, Experiencing God with Anita Moorjani and Michael Neill.   För mer information besök: www.michaelneill.org/experiencinggod/   De Tre Principerna

A Constant North Star nature of the Principles

De Tre Principerna fungerar som en konstant ledstjärna – Keith Blevens

6, Hope for mental health

Hoppfullt för mental hälsa. De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 6

Redefining Happiness (full version)

Omdefiniera lycka – Michael Neill De Tre Principerna

Part 3: Freedom and the formless: Death, guilt, freedom

Del 3. Frihet och det formlösa – Döden, skuld, frihet De Tre Principerna

Michael Neill – Overcoming Depression

Att övervinna depression – Michael Neill De Tre Principerna