The Elevator of Consciousness

Det mänskliga medvetandet liknar en hiss – Michael Neill De Tre Principerna

3PGC Webinar with Aaron Turner

Kikaren av förståelse: Få hela bilden Med 2 ögon kan vi se i tre dimensioner. Att ha djupupseende. Du kan se samma föremål med bara ett öga. `Men du kan inte navigera dem i tre dimensioner eftersom de två ögonen tillsammans gör det möjligt för dig att se mer rik på din djupdimension. När du […]

What are the Three Principles? (short trailer)

Vad är De Tre Principerna? En kort introduktionsfilm Denna kortfilm förklarar i korthet vad de tre principerna är. För mer information, vänligen se fler filmer och videoklipp på www.treprinciper.se