Välbefinnande163 Videos

Banalt eller fundamentalt?

De Tre Principerna med Dennis Westerberg

Prison Gang transformation stories

Gängmedlemmar i fängelsen och deras transformation. Cathy Casey berättar om sina erfarenheter av att arbeta med de tre principerna i fängelser.

From trauma to peace

Från trauma till sinnesfrid. En naturlig resa. Psykiatrikern Dr Bill Pettit talar om hur sinnesfrid är möjligt för alla, oavsett psykologiska etiketter. De Tre Principerna

Mental health, never lost, only obscured

Mental hälsa kan inte förloras, endast skymmas. Dr Bill Pettit De Tre Principerna

Ending Emotional Spending

Förhindra känslomässig konsumtion – Michael Neill De tre principerna

The Elevator of Consciousness

Det mänskliga medvetandet liknar en hiss – Michael Neill De Tre Principerna

What it Means to Be in Love

Vad det betyder att vara kär – Michael Neill De Tre Principerna

The Essence of Grief

Sorgens essens – Garret Kramer De Tre Principerna