Nybörjare till 3P28 Videos

5, Physical illness and the Three Principles

Psykisk ohälsa och De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 5

4, Whats Different about the Three Principles

Vad är annorlunda med De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 4

3, What’s new in understanding the Principles

Vad är nytt med att förstå De Tre Principerna? med Jenny Kennard Anderson – del 3

2, What are the Three Principles: Jenny Kennard

Beskrivning av De Tre Principerna med Jenny Kennard Anderson – del 2

1, Jenny Kennard, Introduction

Introduktion till De Tre Principerna med Jenny Kennard Anderson – del 1  

What are the Three Principles? (short trailer)

Vad är De Tre Principerna? En kort introduktionsfilm Denna kortfilm förklarar i korthet vad de tre principerna är. För mer information, vänligen se fler filmer och videoklipp på www.treprinciper.se

The missing link animation

En animation om “den saknade länken” De Tre Principerna

Foggy Head animation

En animation om “hjärndimma” De Tre Principerna  

Mara Gleason – What are the Three Principles?

Mara Gleason – on What are the Three Principles?

What are The Three Principles?

Michael Neill’s beskriver De Tre Principerna – vilka är de, varför spelar de roll, och vilken betydelse de har för vår upplevelse av livet.