3PGC Webinar with Aaron Turner

Kikaren av förståelse: Få hela bilden Med 2 ögon kan vi se i tre dimensioner. Att ha djupupseende. Du kan se samma föremål med bara ett öga. `Men du kan inte navigera dem i tre dimensioner eftersom de två ögonen tillsammans gör det möjligt för dig att se mer rik på din djupdimension. När du […]

3PGC Webinar with Ken Manning

Fantastiska resultat Ken Manning, PhD, tillsammans med sina kollegor vid Insight Principles, hjälper chefer och team att på överraskande korta perioder uppnå anmärkningsvärda affärsresultat. När människor i näringslivet börjar se de tre principernas djup och kraft finns det ingen begränsning på de mirakel som kan ske genom deras kollektiva insikter och realisationer. Utmaningen i affärer […]