GCP #016 – Schizophrenia, Stress & Depression: one cause & one cure with Dr Bill Pettit

Stress och depression har samma orsak och samma botemedel. Dr Bill Pettit   De tre Principerna

TCP #014 – The Fundamentals of Clarity Coaching

Grunderna i Jamie Smarts coaching approach. Clarity Coaching.   De Tre Principerna

GCP #014 – Beyond Beliefs, Concepts and Ideas

Bortom övertygelser, koncept och idéer – Jamie Smart De Tre Principerna

JACK PRANSKY: THE ESSENCE OF THE PRINCIPLES

Jack Pransky. Kärnan i De Tre Principerna

Procrastination, Productivity and Religious Beliefs – Live Coaching Demo with Jamie Smart

Prokrastinering, produktivitet och religösa övertygelser. Live coaching med Jamie Smart   De Tre Principerna

Worry, Stress and Anxiety: How to Resolve it by Jamie Smart

Hur bli av med oro, stress och ångest. Med Jamie Smart   De Tre Principerna

Why clients hire you as a coach or therapist – Jamie Smart

Varför klienter anlitar dig som coach eller terapeut – Jamie Smart   De Tre Principerna

Jamie Smart – Keynote – Get results and thrive in times of pressure and stress

Jamie Smart – Nå resultat och framgång även i tider av press och stress.   De Tre Principerna

Jamie Smart coaching – Money Beliefs and Signing up Coaching Clients

Jamie Smart coachar en klient på ämnet begränsande övertygelser kring pengar och att boka upp coachingklienter.   De Tre Principerna  

OUTSMART JAMIE SMART!

Har du försökt att förklara De Tre Principerna för någon som uppvisar motstånd, blir kritisk eller ifrågarsätter dig? Det kanske handlar om en klient, en vän eller en medlem på sociala medier som vill sätta dig på plats och du upplever plötsligt att du måste använda din förmåga att komma upp med något klokt svar i realtid. […]